Akustyka środowiskaAkustyka wnętrzGrafika komputerowa
 • opracowywanie części akustycznej Raportów o oddziaływaniu na środowisko,
 • opracowywanie części akustycznej Analiz porealizacyjnych,
 • wykonywanie modeli akustycznych rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku,
 • wykonywanie map akustycznych obiektów przemysłowych,
 • projekty z zakresu ochrony budynku przed hałasem,
 • określanie przebiegu i parametrów ekranów akustycznych,
 • określanie dróg rozchodzenia się energii akustycznej,
 • opracowywanie wariantowej koncepcji obniżenia emisji hałasu przez urządzenia,
 • opiniowanie szczegółowych rozwiązań dotyczących ograniczenia.
 • tworzenie modelu akustycznego pomieszczeń,
 • komputerowe symulacje rozchodzenia się dźwięku we wnętrzach,
 • określanie wymaganych parametrów akustycznych przegród wewnętrznych,
 • określanie wymaganych parametrów akustycznych przegród zewnętrznych w budynku,
 • doradztwo z zakresu akustyki dla architektów.
 • opracowywanie projektów graficznych ulotek,
 • opracowywanie projektów graficznych folderów,
 • opracowywanie projektów graficznych plakatów,
 • opracowywanie projektów graficznych reklam prasowych,
 • tworzenie identyfikacji wizualnej firmy (logo, wizytówki, papier firmowy itp.),
 • współpraca z drukarniami.